Tịch lô đề là gì? Tịch lô đề bắt nguồn từ đâu

tịch lô đề là gì