Nằm mơ thấy phật Di Lặc thấy phật Quan Âm là điềm báo gì?

mơ thấy phật là điềm báo gì